Att hantera en KRIS!

*************************************************************************

KRIS

Ordet kris kommer från det grekiska krisis och betyder avgörande vändpunkt, plötslig förändring, ödesdiger rubbning.

 

Fakta

 

Krisens faser – chock, reaktion, bearbetning och nyorientering.

 

Chock – människan försätts i ett tillstånd där han/hon skyddar sig mot verkligheten.

 

Reaktion – människan reagerar på händelsen som orsakat chocken.

 

Bearbetning – människan bearbetar händelsen som orsakat chocken.

 

Nyorienterinng – människan hittar ett sätt att gå vidare efter händelsen som utlöst chocken.

 

Ett normalt krisförlopp kan indelas i fyra faser chock, reaktion, bearbetning och nyorientering.

Under chockfasen kan individen i allmänhet inte ta till sig det som hänt,

förnekelse, vrede och andra försvarsmekanismer används som ger olika reaktionssätt hos olika individer. Chockfasen varar från sekunder till dygn.

 

Under reaktionsfasen börjar individen förstå vad som har hänt och reagerar på detta. Försvarsmekanismerna bortträngning, förnekande, regression (tillbakagång) men även vrede mm används för att verkligheten inte ska vara så ångesthotande. Sömn- och aptitstörningar samt olika kroppsliga reaktioner är vanliga. Det är under denna fas som flykt till droger som alkohol och tabletter, arbetsmissbruk etc. kan ske.Reaktionsfasen varar några veckor upp till flera månader.

 

Bearbetningsfasen kallas även reparationsfasen.. Individen försöker nu anpassa sig till en realistisk syn på tillvaron och börjar acceptera vad som har hänt. De starka försvaren som förut var nödvändiga kan överges. Fortfarande kan ångest ta sig uttryck i sömnrubbningar, muskelspänningar och liknande, även psykisk och social isolering. Men individen kan uppleva att den smärtsamma erfarenheten trots allt gjort livet rikare. Bearbetningsfasen varar mellan ett halvt och ett år.

 

I samband med nyorienteringsfasen lämnar individen krisen bakom sig, minnet av den stannar kvar som ett ärr i själen. Individen planerar och formar sitt liv efter förlusten, återupptar eller skaffar sig nya intressen och kontakter. Bearbetningsfasen kan omfatta en tidsperiod på uppåt ett år eller ännu längre.

**************************************************************************

Det är nu nästan 3 dygn sedan Devil gick bort, enl. mallen ovan så ska jag alltså befinna mig i fas 2, eller fortfarande kvar i 1. Men om jag verkligen känner efter hur jag mår och vad jag tänker så är det; ”Nångång tar livet slut, men livet måste gå vidare för de efterlevande”. Och då låter det mer som att jag accpeterat det som har hänt och bearbetar det (fas 3). Är det nonchalant att gå vidare så snabbt? Jag älskade min hund, det gjorde jag och han kommer alltid finnas kvar i mitt hjärta. Men nu är det som det är och han kommer aldrig mer att finnas fysiskt på plats hos mig.

De olika faserna är kanske bara generella och man har tagit till rejält med tid. Chocken varade när jag fick samtalet från veterinärkliniken tills jag satt i bilen på väg dit igen. Kanske 15 minuter. Reaktionsfasen hade jag första dygnet, visste varken ut eller in, försökte träna för att förtränga det som hänt. Kunde varken äta eller sova…  Andra dygnet pratade jag med olika uppfödare och beslutade mig för att åka och kolla på valpar i slutet av november. Alla regerar nog olika, men jag följer mitt hjärta och gör det som jag tror är bäst för mig…

3 svar på ”Att hantera en KRIS!

  1. glöm inte att sorg är individuellt, lika så hur man hanterar och blir i krissituationer, trauman, chocktillstånd etc etc…nu har jag tvättat klart snart..ses imorrn/senare idag…kramen

  2. Jo, det är klart. Och eftersom jag har växt upp med djur så har jag självklart förlorat djur tidigare. Men då blev tomheten inte lika påtaglig…
    Ses! Kram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *